VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

ZÁKLADNÍ TYPY GRAFŮ

Velká většina obchodníků ve velké míře používá grafy. Proto je důležité dobře porozumět základům technické analýzy. Minulé výkony nejsou zárukou budoucích výsledků. Technická analýza je pouze obchodovacím nástrojem. Ani v cílené podobě není zárukou zisků.

Čárové grafy:

Čárový graf je grafem nejjednoduššího typu. Jak je patrno z níže uvedeného grafu pro pár EUR/USD, jednoduchá čára představuje každodenní závěrečnou cenu. Vespod grafu jsou uváděny datumy, po stranách ceny.

Síla čárového grafu spočívá v jeho jednoduchosti. Graf dává nezastřený a snadno pochopitelný pohled na vývoj ceny daného cenného papíru v daném časovém období.

Sloupcové grafy:

Sloupcový graf zobrazuje zahajovací, vysokou, nízkou a závěrečnou cenu cenného papíru pro jednotlivá časová období. Sloupcové grafy se v oblasti cenných papírů těší největší popularitě.

Jak je patrno z níže uvedeného sloupcového grafu, hořejšek každého svislého sloupce představuje nejvyšší cenu, za kterou byl v daném časovém období příslušný cenný papír obchodován a spodek pak nejnižší cenu jeho obchodování. Závěrečné 'znaménko' je zobrazeno na pravé straně sloupce a znamená poslední cenu, za kterou byl cenný papír během tohoto období obchodován. Jsou-li k dispozici zahajovací ceny, jsou označeny znaménkem po levé straně sloupce.

Svíčkové grafy:

Svíčkové grafy zobrazují zahajovací, vysokou, nízkou a závěrečnou cenu ve formátu podobajícím se modernímu sloupcovému grafu, ale způsobem který podceňuje vztah mezi zahajovací a závěrečnou cenou. Svíčkové grafy prostě představují jakýsi nový náhled na ceny - neobnášejí žádné výpočty.

Každá svíčka představuje jedno datové období (např. den). Tento diagram ukazuje způsob čtení svíčky:

Svíčky mohou být různě zbarvené (modré/červené, bílé/černé atd.), ale myšlenka zůstává stále stejná.

O nás
Platformy
Typy účtů
Tržní nástroje
Vzdělávací centrum
Partneři a spolupracovníci