CENTRUM EDUKACYJNE

PODSTAWOWE RODZAJE WYKRESÓW

Większość traderów w znacznym stopniu korzysta z wykresów. W związku z tym istotne jest porządne zrozumienie podstaw analizy technicznej. Wyniki z przeszłości nie są gwarancją wyników w przyszłości. Analiza techniczna to jedynie narzędzie tradingowe i nawet ukierunkowana analiza nie gwarantuje zysku.

WYKRESY LINIOWE

Wykres liniowy to najprostszy rodzaj wykresu. Zgodnie z tym, co pokazano na poniższym wykresie EUR/USD, pojedyncza linia odzwierciedla cenę zamknięcia dla każdego dnia. Dane wyświetla się wzdłuż dolnej osi wykresu, a ceny obok osi bocznej.

Siła wykresu liniowego polega na jego prostocie. Zapewnia to niezmącony i łatwy do zrozumienia pogląd na cenę bezpieczeństwa w danym okresie.

WYKRESY SŁUPKOWE

Wykres słupkowy pokazuje ceny otwarcia, wysokie, niskie i zamknięcia notowań papierów wartościowych w danym okresie. Wykresy słupkowe to najbardziej popularny rodzaj wykresów notowań papierów wartościowych.

Tak jak pokazano na poniższym wykresie słupkowym, szczyt każdego pionowego słupka odzwierciedla najwyższą cenę papierów wartościowych w okresie, a dno słupka pokazuje najniższą cenę obrotu. Po prawej stronie słupka wyświetla się ikona oznaczenia, która wskazuje, że to ostatnia cena obrotu papierami wartościowymi w tym okresie. Jeśli dostępne są ceny otwarcia, są oznaczone tą samą ikoną po lewej stronie słupka.

WYKRESY ŚWIECOWE

Wykresy świecowe wyświetlają ceny otwarcia, wysokie, niskie i zamknięcia w podobnym formacie, jak nowoczesne wykresy słupkowe, ale w sposób, który koryguje związek pomiędzy cenami otwarcia i zamknięcia. Wykresy świecowe to po prostu nowy sposób patrzenia na ceny — nie zawierają one żadnych obliczeń.

Każda formacja świecowa odzwierciedla jeden okres (np. dzień). Niniejszy rysunek pokazuje, jak należy czytać świece:

Formacja świecowa może występować w różnych kolorach (niebieskim/czerwonym, białym/czarnym itp.), ale zamysł jest zawsze ten sam.

O nas
Platformy
Rodzaje rachunków
Narzędzia rynkowe
Centrum edukacyjne
Partnerzy i członkowie