VZDELÁVACIE STREDISKO

ZÁKLADNÉ TYPY GRAFOV

Veľká väčšina obchodníkov značne využíva grafy. Preto je dôležité dôkladne porozumieť základom technickej analýzy. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov. Technická analýza je len nástrojom pre obchodovanie a ani cielená analýza nie je zárukou ziskovosti.

ČIAROVÉ GRAFY

Čiarový graf je najjednoduchší typ grafu. Ako je uvedené v grafe EUR/USD nižšie, jeden riadok predstavuje uzatváraciu cenu za každý deň. Dátumy sú zobrazené v dolnej časti grafu a ceny sú zobrazené na boku.

Sila čiarového grafu vychádza z jeho jednoduchosti. Poskytuje prehľadný a ľahko zrozumiteľný pohľad na cenu cenného papiera v danom časovom období.

STĹPCOVÉ GRAFY

Stĺpcový graf zobrazuje otváracie, vysoké, nízke a uzatváracie ceny cenného papiera za každé časové obdobie. Stĺpcové grafy sú najobľúbenejším typom grafu cenných papierov.

Ako je znázornené v stĺpcovom grafe, horná časť každého vertikálneho stĺpca predstavuje najvyššiu cenu, s ktorou sa obchodovalo s cenným papierom v danom časovom období, a spodná časť stĺpca predstavuje najnižšiu cenu, s ktorou sa obchodovalo. Na pravej strane stĺpca sa zobrazí zatvárací „tick“, ktorý označuje poslednú cenu, s ktorou sa obchodovalo s cenným papierom počas tohto časového obdobia. Ak sú k dispozícii otváracie ceny, označujú sa „tickom“ na ľavej strane stĺpca.

SVIEČKOVÉ GRAFY

Sviečkové grafy zobrazujú otváracie, vysoké, nízke a uzatváracie ceny vo formáte podobnom modernému stĺpcovému grafu, ale spôsobom, ktorý rozširuje vzťah medzi otváracími a uzatváracími cenami. Sviečkové grafy sú jednoducho novým spôsobom pohľadu na ceny - nezahŕňajú žiadne výpočty.

Každá sviečka predstavuje jedno časové obdobie (napr. deň) údajov. Tento diagram ukazuje, ako čítať sviečku:

Sviečky môžu mať rôzne farby (modrá/červená, biela/čierna atď.), ale myšlienka je vždy rovnaká.

O nás
Platformy
Typy účtov
Trhové nástroje
Vzdelávacie stredisko
Partneri a pobočky